ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಟಿಎಂಟಿಪಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ

(ಸಮಯಗಳು 10.00 AM to 5.30 PM ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ) -ಸಹಾಯವಾಣಿ: 080- 22375358

ಈಬಿಜ್ ಕುರಿತು

                        ಇ-ವ್ಯವಹಾರವು ಒಂದು ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಯೋಜನೆಯ (Mission Mode Project). ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಡಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿರುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಪರವಾನಿಗೆ/ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಅವಕಾಶವಿರುವುದು.
                      ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸಲು ಕಂಕಣಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ¯್ಲÉೀ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕವು ಉದ್ಯಮಗಳ ಉತ್ತೇಜನಾ ಕಾಯ್ದೆ(Industries Facilitation Act) ಯನ್ನು 2002ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು. 2011ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಗೊಳಿಸುವ `ಸಕಾಲ’(Karnataka Guarantee of Services to Citizens Act)
.                      ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯ¯್ಲÉೀ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. `ಸಕಾಲ’ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 80ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ.

 • ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು/ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೋಂದಣಿ, ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ``ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ವೇದಿಕೆ’’ ಯ¯್ಲÉೀ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು
 • ನೋಂದಣಿ/ಇಲಾಖೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನ¯್ಲÉೀ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
 • ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಹುತೇಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು `ಸಕಾಲ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಣಕೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಿ, ಆನ್‍ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏಕ ವಿಂಡೋ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಒದಗಿಸಿವೆ

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಮಾಹಿತಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ನೋಂದಾಯಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳ ನವೀಕರಣಗಳು

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳುಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಯಶೋಗಾಥೆ


854

ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು


713

ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ


13

ಲೈನ್ ಇಲಾಖೆ

 1. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು / ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಸಾಧನವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 2. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಡೋಬ್ ರೀಡರ್ 11.
 3. ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಗೈಡ್

Digital Signature is made Mandatory for Applying online Applications to Karnataka Udyog Mitra.

You need Class II or Class III Certificate.For more details and to get Digital Signature please visit the following official websites of CA's.

Official Websites Cost
www.ncodesolutions.com For Investors: Class II - Rs. 1500-1800 and Class III - Rs. 3800-4000
For Officers: Class II - Rs. 800 and Class III - Rs. 1350
www.safescrypt.com NA
www.mtnltrustline.com NA
www.e-mudhra.com For Investors and Officers: Class II - Rs. 1590 and Class III - Rs. 2826

Payment Details:-

Processing fee is relied on cost of project as mentioned below.

Sl.No Project Cost For General
Category(With tax)
For SC / ST & Solar/Wind Projects
(With tax)
1. Projects above Rs.15 Cr and up to Rs.30 Cr Rs.23,600   Rs.11,800  
2. Projects above Rs.30 Cr and up to Rs.50 Cr Rs.47,200   Rs.23,600  
3. Projects above Rs.50 Cr and up to Rs.100 Cr Rs.1,18,000   Rs.59,000  
4. Projects above Rs.100 Cr and up to Rs.250 Cr Rs.2,36,000   Rs.1,18,000  
5. Projects above Rs.250 Cr and up to Rs.500 Cr Rs.3,54,000   Rs.1,77,000  
6. Projects above Rs.500 Cr and up to Rs.1000 Cr Rs.5,31,000   Rs.2,65,000  
7. Projects above Rs.1000 Cr and up to Rs.5000 Cr Rs.8,85,000   Rs.4,42,500  
8. Projects above Rs.5000 Cr Rs.17,70,000   Rs.8,85,000  

Payment modes for making the payment

Instant Payments:

1) Credit Card
2) Debit Card / Net banking

Deferred Payments:

1) NEFT
2) RTGS

Bank Details for NEFT & RTGS :

 • Bank Name: VIJAYA BANK.
 • Branch Name: Race Course Road Branch.
 • Account Name: Karnataka Udyog Mitra.
 • Account Number: 117801010024178.
 • IFSC Code: VIJB0001178.